• През втората половина на 2023 г. 77% от всички случаи на измама, докладвани от клиенти на Revolut в ЕИЗ, са започнали от платформи на социалните медии
  • Министерството на финансите, което участва в процеса на вземане на решения за предстоящите общоевропейски правила за предотвратяване и разкриване на измами, ще финализира позицията си до юни 2024 г.
  • В България 59% от докладваните измами, произлизащи от социални медии, са започнали в платформите на Meta, което общо възлиза на 47% от всички загубени пари

 

София, 22 май 2024 г. – Revolut призовава българското правителство и Европейския съюз, където Revolut оперира като лицензирана банка с над 30 милиона клиенти, да възприемат нов подход в борбата с нарастващия проблем с онлайн измамите, тъй като данните показват, че 77% от всички случаи на измама, докладвани на Revolut в ЕИЗ през втората половина на 2023 г., са започнали в платформите на социалните медии.

 

Призивът за действие идва, тъй като данните на Revolut от 2023 г. показват, че платформите на Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) представляват 61% от случаите, идващи от социалните мрежи, и 40% от общите откраднати суми. Revolut също така установи, че най-често срещаните видове измами, които засягат клиентите, са измамите с покупки и инвестиционните измами, които съставляват съответно 70% и 12% от докладваните случаи.

 

През 2023 г. Европейската комисия представи нови законодателни предложения, сред които Регламент за платежните услуги (РПУ), целящ въвеждането на мерки за банките в борбата им с измамите, свързани с представянето за банкови служители. Местните министерства на държавите членки на ЕС сега се стремят да финализират позицията си относно това как трябва да изглеждат общоевропейските правила за предотвратяване и разкриване на измами, действайки като съзаконодател заедно с Европейската комисия и Европейския парламент. Ето защо Revolut призовава местните институции и институциите на ЕС да положат повече усилия, за да помогнат за справянето с измамите при източника им, който е предимно в платформите на социалните медии, а не да се съсредоточават само върху измамите, свързани с представянето за банкови служители. Данните на Revolut показват, че през 2023 г. измамите, свързани с представянето с друга самоличност, са представлявали само 4% от всички оторизирани случаи на измами.

 

Woody Malouf, Head of Financial Crime в Revolut, потвърждава: „Ние категорично подкрепяме предложението на Европейската комисия за подобряване на мерките, интегрирани от банките, за предотвратяване на измами. Revolut вече разполага със солидни защити за милионите си клиенти, а нашите усъвършенствани механизми за предотвратяване на измами анализират над половин милиард трансакции всеки месец, като предприемат действия за предупреждаване на клиентите ни, ако смятаме, че трансакцията им вероятно е измама. Въпреки това банките не могат да бъдат единствената защитна линия срещу измамите тип „APP“. Нашите данни показват, че има още много какво да се направи: платформите на социалните медии, и най-вече тези на Meta, остават огнище на измами. Ако искаме да се справим цялостно с измамите и мошеничествата, трябва да предприемем действия по цялата верига на измамите. Ето защо се обръщаме към ЕС и държавите членки с молба да помогнат на BigTech активно да откриват и премахват измамно съдържание при източника с помощта на подходящи инструменти и механизми.“

 

В ЕИЗ Revolut установи, че през 2023 г. двата основни вида измами в социалните медии са били:

  • Инвестиционни измами, при които на хората се обещават възможности за бързо забогатяване в замяна на „инвестиране“ на големи суми пари. Въпреки че инвестиционните измами са само 12% от случаите, те представляват 61% от загубените пари.
  • Измами с покупки, при които хората биват измамени да закупят несъществуващи или подвеждащо рекламирани продукти. На този вид измама се дължат 18% от загубените пари и дори да не е най-значимата по отношение на откраднатите суми, тя е най-разпространеният тип измами. Повечето случаи произхождат от пазари тип „маркетплейс“ с ограничен контрол или инициативи за контрол на риска.

 

В България Revolut показва сходна картина в сравнение с други страни в Европа. През втората половина на 2023 г. 79% от измамите идват от платформи на социални медии.
Платформите на Meta допринасят за 59% от измамите, идващи от социални медии и 47% от общите изгубени пари.

 

„Министерството на финансите на България сега има възможност – заедно с други местни министерства в цяла Европа –  да предложи законодателни мерки, които да задължат BigTech компаниите да се борят с измамите на ниво ЕС. Надяваме се, че ясните задължения и подходящите финансови стимули за BigTech ще намалят нивата на измамите тип „APP“ в ЕС“, заключава Malouf.