Ръководството на „Български пощи“ подписа нов Колективен трудов договор за периода юни 2024 г. – юни 2026 г. със Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, Федерацията на съобщенията „Подкрепа“ и Демократичния синдикат на съобщенията.

Запазват се важните за служителите социални придобивки, като ваучери за храна, ресурсно обезпечаване за здравословни и безопасни условия на труд, обучение, повишаване на квалификацията и професионалното развитие на персонала.  Средствата за социални разходи и техният размер ще се договарят всяка година в Съвета за социално партньорство.

„Конструктивните преговорите бяха проведени в кратки срокове в дух на диалогичност и взаимно разбирателство“ – коментира Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ Цветилия Стоилкова при подписването на КТД.

Ръководството на  „Български пощи“ е убедено, че служителите във фирмата заслужават достойно заплащане, тъй като от всеки един от тях зависи просперитета на дружеството.

Актуализация на възнагражденията на служителите ще се обсъжда и ще бъде съобразена с финансовото състояние на компанията. Общо е мнението, че по-справедливият ръст на заплатите е обвързан с генерирането на печалба. Именно в тази посока ще работи новото ръководство на дружеството съвместно със Съвета за социално партньорство.