„Български пощи“ официално ще наградят победителите в националния етап на 53-тия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Дружеството благодари на Министерство на образованието и науката и Национално сдружение на общините в Република България за оказаното съдействие при организацията на конкурса.

На първо място е класиран Георги Димитров от гр. Варна.

Наградата – електрически скутер и грамота ще му бъде връчена на церемония, която ще се състои на 17.05.24 г. от 11.00 ч в Централна поща, гр. Варна, бул.”Съборни” 42. Писмото на Г. Димитров е изпратено на ВПС за участие в международния етап на конкурса.

На второ място е класирана Руслана Иванова от гр. Ямбол,

Наградата – четец за книги и грамота ще и бъде връчена на церемония, която ще се състои на 17.05.24 г. от 11.00 ч. в Централна поща, гр.Ямбол,  ул. „Георги С. Раковски“ 3. През 2016 г. отново момиче от гр. Ямбол зае второ място в 45-ия Международния епистоларен конкурс на ВПС на тема „Напишете писмо до своето 45-годишно АЗ”.

            На трето място е класирана участничка от най-малката възрастова група Анна Глушкова (9 години) от гр. София.

            Наградата – смарт часовник и грамота ще и бъде връчена на официална церемония, която ще се състои на 17.05.2024 г. от 11.00 ч. в Централна поща, гр. София,  ул. Ген. Гурко, 6.

През 2024 г., Международният епистоларен конкурс е под мотото на 150-тата годишнина на ВПС.  Участниците ще бъдат насочени да разсъждават върху бъдещето на света по темата: „На своите 150 години ВПС служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светът се промени изключително много. Напишете писмона бъдещите поколения за света, който се надявате да наследят“. Избраната тема цели да насърчи младите хора да изразят мислите си относно настоящите глобални предизвикателства и да предложат иновативни решения за бъдещето.