„Български пощи“са отличени с награда отФонда за качество на услугите на Всемирния пощенски съюз за изключителните си постижения в изпълнението на проекти за качество на услугите.

 

Наградата е резултат от реализирането на проект  „Ускоряване обработката на входящи международни пощенски пратки чрез внедряване на нова техника“. Проектът е на стойност: 1 149 494 щ. долара., в т.ч. 1 107 494 щ. долара от Фонда за качество на услугата на ВПС.

 

Наградите се присъждат на онези пощенски оператори, които демонстрират осезаеми подобрения в качеството на пощенските услуги, оценени чрез конкретни цели за качество и ключови показатели за ефективност.

 

ВПС благодари на България, че дава добър пример и движи пощенския сектор напред.