Готова е предварителната фитосанитарна оценка на растителността на остров Адата в Пловдив, изготвената във връзка с намерението на собствениците на острова да облагородят пространството и да намерят нов дом за водните атракции на „Акваленд“ именно там. Тази година за последно водното съоръжението работи в район „Тракия“.

Пловдивският инвеститор и собственик на увеселителния плаж Ангел Куков обяви намеренията си да го премести, като наред с това обнови изцяло концепцията за визията му. Идеята е на Адата да се направи аквапарк в паркова среда, която ще бъде подходяща за атракции, релакс и почивка. Ще има пешеходен мост към него от северната страна на бул. „Марица“.

Във връзка с намеренията на инвеститора за Адата е бил изготвен доклад от ландшафтни архитекти, обследвали състоянието на растителността, която вирее на острова. Ландшафтният архитект Катерина Узунова, която е подписала доклада заедно с ланд. арх. Славка Цочева, отбеляза, че са били ангажирани да изготвят подробна фитосанитарна оценка на дървесната растителност с дебелината на ствола на 1,20 м, над 15 см.

На база тяхното становище се очаква да бъдат ситуирани бъдещите съоръжения по начин, по който да се впишат сред дърветата, а не да се разчисти терена и впоследствие. Те се срещат предимно по периферията на масива, но извън границите на имотите – по бреговата линия.

Припомняме, че според входирания за одобрение в община Пловдив Подробен устройствен план ще да се запази максимално растителността. Инвеститорът вече е заявявал, че възнамерява водните атракции да се намират насред „озеленена среда и обширна зона за отдих“.

От оценката става ясно, че Адата е залесен предимно от следните видове: Ясенолистен явор /Acer negundo/, Бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и Гледичия /Gleditchia triacanthos/, които са инвазивни видове и преобладаващото им присъствие в масива е вследствие на това.

Други често срещани видове са Tопола /Populus sp./ и Черница /Morus alba/. Масивът се допълва от Бял бряст /Ulmus laevis/, Орех /Juglans regia/, Хартиено дърво /Broussonetia papyrifera/,единични бройки Летен дъб /Quercus robur/, Южна копривка /Celtis australis/, както и някои плодни дървета.

До този момент инвестиционното намерение дава заявка да бъде изпълнено съобразно всички нормативни изисквания и както се случва при всички значими обекти на територията на община Пловдив, при яснота на проектното решение се очаква обществеността да бъде запозната в детайли с него.

Източник: Plovdiv24.bg

Снимки: Интернет

Вашият коментар