Строенето на блокове, сгради, къщи, мостове, надлези и подлези е неразривно свързано с ежедневието ни и с бързата урбанизация, на която биват подложени населените места. Светкавичният подем, който отбеляза строителната индустрия без последните столетия, разбира се, има своите логични обяснения – бързо нарастване на броя на населението, необходимост от развитие, индустриална революция, по-модерно градоустройство. Всичко това е възможно, само и единствено ако за целта се използват най-висококачествените и надеждни строителни материали. Именно използването на бетон е най-разпространено в строителния бранш.

За да се издигне безопасна и устойчива на времето конструкция от какъвто и да е тип, от съществено и основополагащо значение е да се използват здрави и висококачествени материали в нейното изграждане. Няма как да очакваме да се сдобием с устойчив строеж, ако сме вложили в него втора ръка суровини. Използването на бетон и различни по вид бетонови конструкции от типа на железобетона е задължително условие, ако искаме строителните ни дейности да бъдат увенчани с успех и да се гарантира устойчивостта им във времето.

Бетон се използва наистина почти навсякъде, става ли дума за строителни дейности. Сгради и конструкции от типа на блокове, кооперации, търговски центрове, магазини, тротоари, подлези, надлези, паркинги, алеи съдържат в себе си не малки количества бетон, за да се гарантира здравото им изграждане. Бетонът притежава чудесни строителни качества като здравина, гъвкавост, а и относително лесно да се работи с него. Получава се като смес от цимент, вода и пясък или строшени камъни – добрата спойка между отделните компоненти гарантират последващата устойчивост на материала. Разбира се, и той, както и всички останали видове строителни материали, подлежи на амортизация и износване, в следствие от влиянието на атмосферата, времето и човешките дейности. Затова е препоръчително своевременно да се диагностицира състоянието на всички строителни материали и да се прибягва до тяхното укрепване при нужда.

При изграждането на мащабни и високи конструкции е повече от задължително да се наблегне на използването на железобетонни структури, тъй като арматурата в тях ще придаде много по-големи здравина и устойчивост на зданието.

Вашият коментар