Управляващият в момента Ямболската областна болница МБАЛ „Св. Пантелеймон” д-р Димитър Рунков не отговаря на критериите за заемане на такава длъжност, твърдят от „Републиканци за България“. Това ставало ясно от проведен конкурс от Министерство на здравеопазването за избор на членове на Съвета на директорите на болничното заведение. Сегашният директор, както и други кандидати, не са допуснати до финалния етап – събеседване. Видно от сайта на МЗ, със Заповед №РД-16-63/09.03.2021г., конкурсът е прекратен именно на това основание.

Това означава, че д-р Димитър Рунков не е преминал успешно първите два етапа, при които се проверява съответствието на документите с обявените изисквания и се оценява представената от всеки кандидат „концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление”, смятат хората на Цветанов.

Съгласно утвърдените Вътрешни правила на здравното ведомство до събеседване в такива случаи се допускат кандидати, които са получили оценка на концепцията за развитие „не по-ниска от Много добър 4.50”. Критериите, на които се основава оценката, са: „1) съответствие с нормативната уредба; 2) съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и предмета на дейност; 3) съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; 4) логическа структура на разработката”. Изводът, който се налага е, че концепцията на управляващия Ямболската болница не е покрила минималните изисквания, за да бъде авторът й допуснат до финалната фаза на конкурса.

Следва логичният, а и морален въпрос, с каква легитимност и авторитет се ползва директорът на болницата в Ямбол. Факт е, че при течащите в момента конкурси за държавни болници в цялата страна, единствено тук действащ директор не успява да премине конкурса и да бъде преназначен.

Д-р Рунков е изпълнителен директор на най-голямото болнично заведение в Ямболска област вече 9 месеца, а фактически управлява МБАЛ „Св. Пантелеймон” още от януари 2020 г., когато е въведен в управленската си функция като прокурист на болницата. Към момента на назначаването му доктор Рунков няма никакъв управленски опит. Взел е специалност по съдова хирургия преди 2-3 години.

Назначаването му се свързва с участието му в управляващата ПП ГЕРБ, на която през 2019 година е водач на листа за общински съветници, а в момента е начело и на кандидат-депутатската листа на ГЕРБ в Ямбол.

Регион Ямбол е сред проблемните по отношение качеството на здравните грижи. Областната болница е с хроничен недостиг на кадри и едва закърпва съществуващите отделения с медицински състав. Самата МБАЛ „Св. Пантелеймон” функционира като болница от „павилионен тип” като отделенията са разпръснати в отделни стари сгради, с амортизирани инсталации и високи разходи за поддръжка. В навечерието на изборите сега започна реконструкция на друга сграда в края на града, където да бъде прехвърлена дейността на лечебното заведение. Строителството на „новата болница” е предизборен рефрен на ГЕРБ вече няколко години.

Сега, със старта на строителството, изпълнителният директор и водач на листа д-р Рунков се включи активно в предизборен клип, заснет в района на държавното дружество, нещо, което е забранено с разпоредбите на Изборния кодекс.

Остава открит въпросът, ако д-р Рунков не притежава компетенция да управлява такова лечебно заведение, на каква база се вземат ежедневните управленски решения в Ямболската болница и то в момент, в който на изпитание е поставена цялата здравна система, питат републиканците.

Източник: 24 часа

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар