Всеки ден конкуренцията в строителния бизнес нараства – на пазара се появяват нови играчи, докато броят на клиентите остава същият. Това означава, че са необходими все повече усилия за поддържане на клиентска база и привличане на нови клиенти. Ето защо строителните компании все по-често гледат към маркетинговите механизми, разглеждайки ги като един от начините да останат на повърхността на фона на конкурентите. Но как на практика се осъществява популяризирането на строителна компания?Какви са етапите на процедурата и как да се оцени потенциалната й ефективност? Ще разгледаме всички тези въпроси в тази статия.

Как да популяризираме строителна компания на практика?

Опитните търговци имат определени алгоритми, които им позволяват да постигнат целите, поставени от клиента. Що се отнася до насърчаването на строителния бизнес, един от възможните подходи може да бъде механизъм, състоящ се от три последователни етапа – планиране, изпълнение и анализ. Нека разгледаме по-отблизо всеки от тези етапи.

Фаза на планиране

Преди да се пристъпи към конкретни маркетингови действия, е необходимо да се планира внимателно всичко, като в планирането трябва да се включат както представители от страна на клиента, така и професионални търговци. Трябва да отговорите на следните въпроси:• колко пари трябва да донесе рекламнатакампания – в крайна сметка ефективността на всяка оптимизация се измерва в печалбата, която се е появила благодарение на действията на търговците. Много е важно да се поставят правилно целите, тъй като ако очакваната цифрата да бъде надценена, резултатите от промоцията няма да отговорят на очакванията, а твърде ниската прогноза няма да позволи пълно прилагане на маркетинговата стратегия и постигане на максимални резултати;• кои области на бизнеса ще се популяризират – рекламата „наведнъж“ рядко е ефективна, по-добре е да се съсредоточите върху няколко услуги, които са или ключови за компанията, или върху които се възлагат значителни надежди. Също така, ако дадена компания навлезе на пазар, който е нов за себе си (например, преди това е било извършено строителството на търговски недвижими имоти, а сега се планира изграждането на жилищни сгради), има смисъл да се рекламира именно тази посока. Във всеки случай целите трябва да се определят от ръководството на компанията клиент, но с участието на търговци;• какъв е планираният бюджет за оптимизация – много е важно веднага да се определи колко пари могат да бъдат изразходвани за маркетингови дейности. Разходите зависят както от поставените цели, така и от избраните канали за комуникация с клиентите. Трябва да планирате внимателно бюджета си, защото ако няма достатъчно пари, може да не постигнете желания резултат и ако се похарчи твърде много за реклама, печалбата няма да бъде значителна на фона на разходите.

Фаза на изпълнение

Когато стратегията за бъдещата рекламна кампания е готова, можете да пристъпите към нейното прилагане на практика. Този етап се състои от следните действия:

избор на онлайн инструменти – днес компютърната ера е на двора, следователно нито една рекламна кампания не е пълна без участието на средства за интернет маркетинг. В зависимост от целите, целевите групи и бюджета инструментите могат да бъдат много различни – промоции в социалните мрежи, популяризиране на уебсайта на компанията или отделните й раздели, контекстна реклама, писане на текстове, пощенски списъци и др .;

• избор на офлайн инструменти – директната комуникация с потенциални клиенти рядко може да бъде заменена от други комуникационни канали и остава един от най-ефективните за привличане на клиенти. Презентации, изложби, външна реклама в града, разпространение на листовки – всичко това и много други могат успешно да се използват за постигане на целите, поставени пред маркетолозите.

Подобно на онлайн инструментите, средствата се избират въз основа на бюджет, потенциални клиенти и други фактори;

избор на изпълнители за изпълнение на стратегията – когато инструментите са избрани, е необходимо да се намерят тези, които могат да ги прилагат на практика в рамките на рекламната кампания. Обикновено маркетинговите агенции имат свои собствени специалисти за повечето задачи или могат да наемат изпълнители. Затова се препоръчва да се свържете със сериозни рекламни компании – по този начин можете да получите максималния пакет от услуги без никакви допълнителни усилия.

Етап на анализ

Необходимо е постоянно да се следи колко ефективно се провежда кампанията, така че, ако е необходимо, да коригира нейния ход или да вземе предвид плюсовете и минусите при планирането на бъдещи маркетингови дейности. Етапът на анализ се състои от следните действия:

изборът на показатели, по които ще се извършва контролът – като показателите, за които ще се извършват измервания, обаждания, лични посещения на потенциални клиенти, заявки по имейл, брой абонати на страници в социалните мрежи, сключени сделки и др. достатъчно ориентировъчни и подходящи, за да могат да се използват за лесно оценяване на ефективността както на отделни инструменти, така и на цялата рекламна кампания като цяло;

директна оценка на ефективността – след като вземете решение за показателите, трябва да сравните какво точно е дала рекламната промоция на строителната компания: има ли повече обаждания през избраните комуникационни канали, повишен ли е интересът на клиентите, има ли повече сключени сделки, нараснал ли е средният размер на една сделка и т.н.

Ако заключенията са положителни, можем да кажем, че маркетинговата стратегия се е отплатила, но ако не, е необходимо да се направят корекции (промяна на инструментите, промяна на бюджета, намиране на нови изпълнители и т.н. – конкретните мерки зависят от получените резултати) .

Трудности при промоцията на строителна фирма

Маркетингът сам по себе си е доста сложна област, в която е по-добре да не се намесвате без подходящи знания и опит: има големи рискове да загубите пари и да не постигнете желаните резултати. И ако говорим за строителен маркетинг, то поради голямата конкуренция и тясната ниша на пазара нещата са още по-трудни. Една грешна стъпка – и вие не само не можете да придобиете нови клиенти, но и да загубите стари, което заплашва със сериозни финансови рискове, чак до напускането на пазара или някои от неговите области. Ако говорим за насърчаване на млада компания, първоначално неправилните действия могат да сложат край на всички нейни бъдещи дейности. Следователно, насърчаването на строителна компания трябва да се доверява изключително на професионалисти.

Преди да се впуснете в рекламна кампания и да инвестирате пари в маркетингови дейности, погрижете се да намерите професионален маркетолог с опит в строителния бизнес или поне консултант, който ще ви каже какво и как да направите, за да постигнете резултати. Препоръчително е такъв специалист в автобиографията си вече да е имал успешни случаи за насърчаване на строителни компании в ситуации, подобни на вашата. Ако намерите подходящ маркетолог, няма съмнение за успеха на рекламната кампания – можете да изградите компетентна стратегия за популяризация , да я приложите стъпка по стъпка и да постигнете всичките си цели.

Вашият коментар