В офиса на ПП „Републиканци за България“ – Кюстендил, получихме множество сигнали за замърсяване с отпадъци около моста, свързващ селата Ямен и Четирци, които е възможно да са нарушили конструктивната цялост на съоръжението и да причинят сериозни последствия върху живота, здравето и имуществото на използващите го.

Мостът е изграден от община Невестино с цел пряк достъп между селата Ямен и Четирци, но тъй като от построяването му, до момента не са извършвани дейности по системно почистване и поддържка на коритото на реката от паднали клони, дървета и битови отпадъци, придошлите води на река Струма затлачиха основите на моста с дървесни и битови отпадъци, създавайки ситуация наподобяваща тази от ВЕЦ „Своге“.

Възможно е същите да са повредили инженерно-техническата конструкция на съоръжението.

Във връзка с получените сигнали, днес изпратихме сигнал до кмета на община Кюстендил Петър Паунов и директора на РИОСВ– София Ирена Петкова.

Реакцията от страна на РИОСВ не закъсня и се свързаха с временно изпълняващия областен координатор за Кюстендил на Републиканци за България инж. Иво Чивийски, който беше поканен да присъства на проверката на мостовото съоръжение. На място бе установено, че съоръжението е компрометирано. От едната страна липсват парчета от конструкцията на моста, които са отнесени от водата и това е довело до нарушаване на целостта му.

Установено е, че мостовото съоръжение не може да се ползва по предназначение и е опасно за хората, които преминават по него.

Представители на РИОСВ са съставили констативен протокол на община Невестино, в който е констатирана нарушена цялост на моста и е съставено предписание за почистване на отпадъците, веднага след като спадне нивото на реката.

От Републиканци за България призоваваме компетентните органи в Република България да извършват системни почиствания на речните корита, за да се избегнат подобни и по-лоши ситуации, които застрашават живота и здравето на населението.

Източник: Републиканци за България

Вашият коментар