ПП „Републиканци за България“ се обявява против готвените от Министерството на образованието и науката промени, които предвиждат ограничаване на броя на паралелките за интензивно изучаване на чужди езици. От изтеклата в публичното пространство информация става ясно, че МОН има намерение да намали значително броя на езиковите паралелки през учебната 2021/2022 г., за да може повече ученици да изучават профили и професии със STEM насоченост – (Science – Technology – Engineering – Mathematics). В резултат на това се очаква езиковите паралелки в София през следващата година да бъдат с 15 по-малко.

От ПП „Републиканци за България“ смятаме, че политиката за разкриване на повече STEM паралелки е правилна, далновидна и след време ще донесе значителни ползи за цялото общество. Противопоставяме се обаче на намерението тя да бъде реализирана на цената на унищожаването на доказалия се през годините успешен модел на работа на едни от най-добрите български учебни заведения.

В тази връзка се чувстваме длъжни да напомним, че езиковите гимназии са сред най-ефективно работещите неспециализирани средни училища у нас, които доказано постигат високо качество на образователно-възпитателния процес. Те имат утвърден авторитет. Работят в тясно сътрудничество с различни институции, включително с посолствата на страните, чиито езици се изучават в тях. Възпитаниците им постигат най-високите резултати от стандартизираните външни оценявания по всички общообразователни предмети и имат отлични постижения на олимпиади, състезания и конкурси на национално и международно равнище. Учениците на езиковите гимназии традиционно постигат най-високи резултати на ДЗИ и на PISA, призови класирания на национални и международни състезания, включително в областта на STEM.

Убедени сме, че намаляването на броя на паралелките за интензивно изучаване на чужди езици в езиковите гимназии е недалновидно решение, което ще се отрази негативно на качеството на образованието в тях. Затова предлагаме:

1.       Да се запази обликът на езиковите гимназии. Това не изключва въвеждането на профили от природоматематическите и обществените дисциплини във втори гимназиален етап. Напълно е възможна „симбиоза“ между досегашната същност на езиковите гимназии и заявената потребност от по-разширено изучаване на математика, информатика и ИТ, природни науки, но без да се стига до „хибридност“.

2.       Да се запази броят на паралелките в езикови гимназии, реализиращи успешно заявения държавен план прием.

3.       Да не се разкриват паралелки с профил „Чужди езици“ в средните училища, а в училищата, изучаващи STEM науки и всички останали, с изключение на езиковите гимназии, изучаването на чужд език да бъде разширено, за да се избегне информационната натовареност на учениците.

4.       Да бъде формулирана нова регионална политика по отношение на езиковите гимназии.

5.       Да се вземат мерки за повишаване на качеството на предлаганото образование в професионалните гимназии. Целта е те да станат привлекателни за младите хора и да не се налага принудително ограничаване на приема в утвърдени, желани училища за сметка на този в нежеланите такива.

Източник: Републиканци за България

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар