Трансатлантическите партньори трябва да съсредоточат съвместно усилията си върху сигурността на 5G, за да гарантират водещата си роля в развитието и приложението на новото поколение мрежи – това е основният обобщителен акцент от онлайн събитието на Евро-атлантическия център за сигурност на тема „Евро-атлантическото партньорство и сигурността на 5G“, което се проведе на 13 януари.

 

Дискусията бе модерирана от председателя на Управителния съвет на центъра Цветан Цветанов, а вразговора се включиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България Росен Желязков, ген. майор о.р. Робърт Уилър, бивш зам.-главен директор по информацията за командване, контрол, комуникация и информационна инфраструктура към Министерство на отбраната на САЩ, Ян Бжежински, старши изследовател в Центъра по стратегии и сигурност „Скоукрофт“ към Атлантическия Съвет във Вашингтон и Крум Гърков, изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

 

Според Цветан Цветанов все по-силно, особено през последните две години, Европа започва да осъзнава, че за да може да се възползва от пълния потенциал на 5G мрежата, която без съмнение ще навлезе във всяка една сфера от живота на европейските граждани, ЕС трябва да гарантира безкомпромисна сигурност на 5G инфраструктурата. Само така ще защити своите граждани и своите интереси – включително и на международната политическа и икономическа сцена. Според него предприетите стъпки в последните години от двете страни на Атлантическия океан показват, че трансатлантическите партньори са на една страна по отношение на сигурността на 5G.

 

Министър Желязков отбеляза, че като част от Европейския съюз, заедно с останалите държави членки, България разглежда аспектите на сигурността на 5G мрежите пречупени през призмата на поставената цел за постигане на технологичен суверенитет, спазвайки европейските правила и ценности. Общите усилия и тясното сътрудничество с нашите стратегически партньори и единомислещи държави, сред които е и САЩ, са в основата на гарантиране сигурността на 5G мрежите и укрепване на технологичния суверенитет, заяви Желязков.

 

Ген. Уилър отбеляза, че по структурата на 5G мрежата на една държава в бъдеще ще може да се каже какъв е режимът й на управление – авторитарните режими ще са фокусирани върху наблюдение и контрол, докато демократичните върху гарантиране на личното пространство и суверенитета на данните, интелектуалната собственост и върховенство на правото. Това са две много различни структури, подчерта Уилър. Същевременно много изследвания предвиждат, че функциониращата 5G мрежа ще подпомогне възникването на идеи, които ще произведат от 1 до 3.5% повишаване на БВП, нещо което ще бъде полезно за всички държави след Covid кризата. На фона на тези две тенденции, генерал Уилър заяви, че Западът има възможност да ръководи стандартите, които подкрепят демократичните стълбове и силния икономически растеж чрез 5G и не бива да пропуска тази възможност, защото тези два елемента са в основата на истинската трансатлантическа сигурност.

 

Според Ян Бжежински, в отбраната и военното дело 5G изцяло ще промени подхода и функционалността на способностите, затова е важно НАТО да е във водеща позиция, за да не претърпим компрометиране на сигурността и отбраната на съюзниците поради изоставане в новите тенденции на 5G. Състезанието за доминантна позиция в сферата на 5G вече е започнало и Алиансът не може да си позволи да изостава. По отношение на Инициативата „Три Морета“ Бжежински отбеляза, че дигиталният стълб може да бъде най-трансформиращото й измерение, а 5G технологията ще е не само водеща за този стълб, но ще бъде използвана и в останалите два стълба на инициативата – транспортна и енергийна свързаност. Бжежински подчерта консенсусната подкрепа на Конгреса на САЩ за инициативата „Три Морета“, както и плановете за законодателен акт, който ще изразява подкрепата на Конгреса и за разгръщането на 5G в рамките на инициативата.

 

Според Крум Гърков, вътрешната сигурност днес вече е доминирана от ролята на информацията – тоест от наличието на изчерпателна и навременна информация, позволяваща на служителите на реда да вземат информирани и ефективни решения. За постигането на това огромно количество данни е необходим обмен на информация в реално време. 5G с обещанието си за свръхвисока скорост на предаване на данни и свръхвисока надеждност може да осигури инфраструктура и набор от инструменти за превключване на вътрешната сигурност от офлайн към онлайн режим и от реактивни към проактивни операции в реално време. Това ще донесе трансформационни положителни резултати.

 

В рамките на дебата стана ясно, че според Ян Бжежински и ген. Уилър, встъпването в длъжност на новоизбрания президент Байдън и администрация му няма да доведат до сериозни промени в подхода и приоритетите на САЩ по темата за сигурността на 5G.

Източник: ЕАЦС

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар