Днес Ви срещаме с адв. Вари Бельов, активен защитник в областта на правата на човека и свободите на отделния индивит, докторант по международно право и международни отношени, с интереси в облатта на политиката, правосъдната система и социалния живот.Ето как отговори той на специално зададените въпроси от сайта Bulgarianews.bg

1.Здравей, Вари! Разкажи ни как реши да станеш адвокат?Кое те запали по правото?

Здравей! От дете мечтая да стана адвокат и най-просто казано да помагам и да съм в полза на хората.Приемам адвокатската професия за една достойна за уважение и за адмирации дейност. Адвокатурата е последния бастион, защитаващ гражданите, от каквито и да е било държавни своеволия. Велики юристи, преди мен са го казали, че правото е писания разум, олицетворение на доброто и на справедливостта, а адвокатът е човекът борещ се за този баланс и хармония.

2.В семейството си имаш човек, който също е правист?Как той те насърчаваше?

– Да, моята майка е съдия! Наред с любовта към правото, която ми предаде, тя винаги ми повтаря, че освен правата, които всички ние притежаваме, ние имаме и задължения и нашите права свършват до там, до където засягаме и нарушаваме чужди права, било то права на отделната личност или на обществото като цяло. Именно това отличава правосъдните системи и държавите, в които царува върховенството на правото, от държавите, в които е настъпила анархия.

3. Как се отрази Ковид кризата на правосъдната система и какви са проблемите на правосъдието в днешно време?

– Безспорно, трудна е ситуацията за всички професионалисти занимаващи се с право. Именно, сега личи голямата липса на електронно правосъдие. Считам тази тема за належаща се, тъкмо към този момент, имаща превес дори над традиционните теми,като бавност на правосъдието, натовареност,  неквалифицираност на кадри, разделението на Висшия съдебен съвет на прокурорска и съдийскаколегия, за което съм твърдо за и други.

Да, съгласен съм с някои, мои колеги, които изразиха мнение, че живия контакт между страните и съдията по дадено дело, най-вече по наказателни дела, където вътрешното убеждение на съдиите се формира в голяма степен, именно от този личен контакт е важен, но нека да бъдем честни, това са предизвикателствата на днешния ден, нима по-добре е дела да бъдат отлагани цяла година, било то, че дадена страна или съдия е поставена под карантина, било то по препоръка на здравните власти, било то поради отсъствието си в чужбина или друга субективна причина.

Нима, реденето по гишета, блъскането в зали и коридори, рискувайки здравето на неопределен кръг от хора е по-добрия вариант.

Всички страни по дадено дело трябва да бъдат спокойни за свето здраве, както и за здравето на всички останали. Вече има починали съдии, адвокати и разследващи полицаи и прокурори в следствие на вируса, което неизменно се отразява на върху решенията на всички.

4. Значи, считаш липсата на електронно правосъдие за съществен проблем?

– Да, но не само липсата на електронно правосъдие е проблем, но и липсата на електронно здравеопазване, електронно образование, електронна администрациятова са все пропуски, които са недопустими в 21-ия век.

Както всеки един лекар мечтае, да има единна обща електронна база от данни, за всички български граждани, чрез която да добие електронна информация за здравния статус на всеки свой пациент,т.е. какви лекарства са били предписвани, настаняван ли в болница, какви заболявания има и др. и въз основа на което да има възможност да издадеелектронно направление, електронната рецепта, до която да имат достъп всички лекари и всички аптеки, така и учителите, университетските преподаватели мечтаят за такава информация за свийте ученици и студенти.

Считам, че електронното правосъдие трябва да е основано на същите принципи.

Не само, че електронизирането на системите е напълно задължително и належащо, даващо възможност за пълна отчетност и статистика, въз основа на която може да се направи, някакъв план, но и електронната администрация в цялост е надежда за пълен граждански контрол върху цялата ни система. Без база от данни за здравен статус, през училищен -научен статус, до юридически статус, ние вървим на към – никъде.

С изключение на няколко болници в България, по време на световна пандемия не е нормално да не се води база от данни за повторно заразени, техните симптоми и други. Тук вината не е на лекарите, а изцяло на правителството, в частност и на Заместник министър-председателя Дончев.

Много мога да говоря по темата, но представи си да правиш бизнес или да развиваш дейност в Българиябез единната база, наречена Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  

5.Освен, че си адвокат, ти си и учредител на ПП ,,Републиканци за България”. Би ли влязъл в политиката?

– Да, така е. Участвах в учредителното събрание на ПП ,,Републиканци за България”. Считам визията, идеите и ценностите на партията за полезни и за добра алтернатива за българското общество. Демокрацията в държавата ни трябва да се отстоява всеки ден.Външната ни политика трябва да е последователна, с ясни сигнали към нашите трансатлантически партньори. Нямам съмнения, че новата партия стриктно и последователно ще следва своята политическа програма, но основната причина, поради която взех своя информиран избор е, че партията ще цени различното мнение на експертите и различното мнение на можещите млади, с ясно очертана хоризонтална структура. Разбира се, общите евроатлантически убеждения в партията са еднакви, но по дадена тема извън принципните въпроси трябва да се ползва всяко алтернативно мнение.

Относно това, дали бих влязъл в политиката, бих посочил, че ние юристите обичаме да казваме, че не всички обществени явления са регулирани от правни норми, но всичко заобикалящо ни е право, така считам, че всяко една наше действие, всяко едно наше решение е политика. Затова и правото, и политиката си приличат. Човек за да прави политика, не е нужно да бъде политик. За мен политиката преди всичко е добра постъпка и добър пример, съобразно общо възприетите норми на морала и дължима грижа.

Важно е и да посоча, че на първо място като адвокат дал клетва, воден от правдата, бих защитавал всеки един български гражданин, независимо от политическото му пристрастие, религиозни убеждения, етнос и др.

Не е сериозно човек да каже, аз влизам в политиката, защото считам, че не човек избира да стане политик, а политиката избира него и след като спечели уважението, доверието на други и има лидерските качества, чак тогава има правото да ги представлява като политик.

6. Работил си в Народното събрание като държавен експерт, каква дейност изпълняваше там?

– Да, така е. Година и половина работих като старши експертен сътрудник. Бях натоварен с чисто юридически задължения и получих безценен опит, от колегите си експерти, които безкрайно уважавам. Специфичните знания в законотворческия процес, прилагането на Закона за нормативните актове и Указ 883, са изключително важни за веки юрист.

7.Смяташ ли, че българското правителство се справя с Covid-19?

– Уважението и благодарността ми към всички хора борещи се на първа линия с вируса и рискувайки живота си всекидневно, ще ме възпротиви да направя по остро изказване, но правителството не се справя, категорично не! Ставаме свидетели на безпомощността на медиците и ни бе съобщено за смъртните случаи на хората, чакащи  да влезнат за лечение, тук основната вина е на управляващите. Следва да се отчете, отново недоверието на хората спрямо институциите и в частност самотоправителството, те не вярват на тези политици и на техните мерки, дори  част от тези мерки да са били правилни.

Относно финансовите мерки, считам същите за напълно несъответстващи на финансовите нужди на гражданите и на бизнеса. Свидетели сме на безразсъдно разхищение на държавни средства с цел привличане на избиратели.

Независимо, че постигна минимални резултати, програмата 60 на 40 се оказа твърде неефективна, а изискванията за финансовата подкрепа за физическите лица в размер на 4 000.00 лв., безлихвен заем, напълно недостижими от 99 % от хората.

Считам, че идеята с кредитите е добра, но държавата трябва да предвиди условия, на които да могат да отговорят по-голяма част от населението. Паричният оборот между хората е важен, като пример може да се посочи най-голямата кредитна държава в света, а именно САЩ, но не така наречените „бързите кредити“, достигащи над 42 % ГПР.

Такива кредити, при специални условия трябва да се предвидят и за студентите, най-вече тези по медицина, където е видно, че недостигът на кадри е осезаем. Българската държава има достатъчно инструменти, било то чрез Българската банка за развитие, било то чрез търговските банки, да обезпечи едно нормално следване на един студент, с цел оставането му тук в България.

8.Смяташ ли, че предсрочни избори биха променили ситуацията в държавата?

– Да, мисля, че е крайно време правителството да подаде оставка, въпреки че точният момент бе веднага след започването на протестите. Считам, че в крайна сметка ще се стигне до редовни избори. Като изключимвсички провали на правителството до този момент, обществото ни е твърде изморено, твърде обезкуражено, твърде противопоставящо се и най-вече твърде разделено. Това разделение трябва да приключи. Трябва нов народен вот на доверие, независимо, кой ще спечели идващите избори. В момента е анархия, всеки мрази всеки и никой не разговаря с никого. Това трябва да приключи. Тук вина има и опозицията.

Мразя клишета, но илюзията, която крепи някои хора е по-мила за тях, отколкото десет хиляди истини.

9. Нека да прехвърлим топката на международната сцена. Какво мислиш за изборите в САЩ? Според теб с избора на Джо Байдън ще бъде ли засилено вниманието към Балканите, а защо не и към България?

– Винаги се радвам на победата на демократично мислещите политици, където и да е по света. Считам, избора на Джо Байдан за една още по-голяма възможност за Европа, Балканите и в частност България. Въпреки, че мандата на Президента Тръмп, САЩ постигна значителни постижения във вътрешната си политика и справянето с безработицата.

Считам, че изборът на Джо Байдан ще се отрази добре и на инициативата „Три морета“, която считам за изключително важна, не само геостратегически, но и икономически полезна за страната ни.

10.Нека се върнем малко на правна тематика. Няма как и да не те попитаме за електронните фишове и актовете съставяни от КАТ. Какво ще посъветваш хората?

– Да, сигурно имаш предвид за влязлото, преди около 20 дни прекрасно съдебно решение на Върговия административен съд, с което съдът нареди на длъжностните лица (полицейски органи), да прекратят безусловно действията по установяване чрез автоматично генериране в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“ и Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“ на информация за невръчени наказателни постановления или електронни фишове и за неплатени в срока за доброволно плащане на наложени с тях глоби на преминаващи граждани и с оглед на резултата от проверката да ги пренасочват към „втора линия на контрол“ с цел последващи действия от компетентни органи по Закона за движението по пътищата.

И аз като съда считам, че невъзможността на държавата да събира глоби не е основание, гражданите да бъдат спирани и да им бъдат налагани принудителни административни мерки, водещи до невъзможност да напускат държавата. Категорично това е в разрез с чл. 35 от Конституцията на Република България, съгласно който всеки има право да напуска пределите на страната. Това право може да бъде ограничено само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани, по този въпрос има и решение Конституционния съд. Същите действия са в разрез и с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Договора за функциониране на Европейския съюз, Директива 2004/38/ЕО и др. международни източници на право.

Тук отново става въпрос за електронната ни администрация. Всички вече, правим ежедневни справки на глобите в електронния портал на МВР, но от него става ясно, само и единствено има, или няма съставен фиш, или наказателно постановление без да е ясно, кога къде и за какво същия е бил издаден.

В практиката си като адвокат, съм срещал в малките общини и в малките населени места, откази по отношение на граждани да им бъде издаден, например удостоверение за наследници, заради това, че не е бил изплатен от страна на лицето данък сгради и такса смет, което също считам за грубо нарушаване на българското и на европейското законодателство.

Вече посочих, колко е важно, че освен права, ние имаме задължения. Аз като адвокат винаги се стремя да давам пример и да насърчавам хората към стриктното спазване на законите и изпълняването на задълженията.

Считам настоящия закон за движението по пътищата и другите нормативни актове, регулиращи движението за сравнително работещи. Все още, обаче няма достатъчна организация по превенция и по отношение на безопасното движение по пътищата.

Като лице управляващо МПС, всекидневно, считам че, с цялото ми уважение на Министерството на вътрешните работи, над 50 % от камери за засичане на скоростта на автомобилите, са поставят не с цел превенция на скоростта, а с цел печалба. Всички сме виждали, че на действително опасни места, няма поставени знаци или камери, а на други, като 3 километра, след населеното място, точно 2 метра, преди табелата за свършване на града се поставят редовно.

11.Какво би посъветвал младите, които тръгват по пътя към правото?

– Тази година, за радост като докторант по международно право и международни отношения имах голямата привилегия, да водя упражнения на студенти по дисциплината международно частно право. Чисто житейски, се опитвам да им предам да вярват в доброто, в правото, да са целеустремени, да не спират да се трудят здраво и да са независими.

Винаги да дават добър пример и да използват знаниятаси за благото на всички ни. Правото не е само репресия, преследване, наказание, глоба, които служат като предупреждение за цялото общество, правото е възможност и позволено поведение.

12.Ако не беше адвокат, какво друго смяташе че щеше да работиш?

– Със сигурност финансов брокер. Търговията и следенето на международните борси, индекси, акции и валути е нещо, което ме вълнува изключително.Считам, че това е един специален свят, който изключително обогатява. Човек гледайки само и единствено графиките е възможно да открие отговори на въпроси, по отношение на всички значими глобални и регионални теми.

13. Благодаря за интервюто!

– И аз благодаря, останете със здраве!

Ако желаете да се сдобиете с повече информация за адв. Вари Бельов,посете сайта www.belyovlaw.com

Facebook Comments Box

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Bulgarianews.bg

Харесайте нашата фейсбук страница!


This will close in 15 seconds

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com